22 Φεβρουαρίου, 2024

Gov.gr Wallet: Μια data base με όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα της χώρας και την κατάσταση που βρίσκονται

Tο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοίμαζε μία data base με όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα της χώρας και την κατάσταση που βρίσκονται αυτά.

Έτσι, ο κάτοχός του θα μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα του οχήματός του, οπως επίσης και οι ελεγκτικές αρχές.

Όπως σε ότι αφορά τις οικονομικές του υποχρεώσεις (Τέλη Κυκλοφορίας, ασφάλεια κλπ) τους ελέγχους ΚΤΕΟ και αλλά.

Συγκεκριμένα μέσω του Gov.gr Wallet, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έχουν για ενημερωτικούς λόγους πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του οχήματός τους, όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται.

Ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:
Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας
Αν έχει πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας
Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία
Αν το όχημα του έχει κλαπεί
Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου.

Επίσης μέσω του Gov.gr Wallet θα λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του, δύο εβδομάδες πριν τον επόμενο Τεχνικό Έλεγχο
Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος.

Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα μέσω του AuditCar και στις ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να απαλειφθεί η ανάγκη προσκόμισης ή επίδειξης τους από τους πολίτες προς τις αστυνομικές αρχές.

Πλέον με τις ανάλογες διασταυρώσεις θα μπορούν να βεβαιωθούν πρόστιμα, τόσο για ανασφάλιστα οχήματα (που ξεπερνάνε τα 400.000), όσο και για KΤΕΟ, πινακίδες κλπ.

Διαθέσιμες στο Gov.gr Wallet είναι οι εξής πληροφορίες:
• Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

• Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

• Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας από τα Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

• Εύρεση ασφάλισης οχημάτων από τα Μητρώα του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.