25 Σεπτεμβρίου, 2023

Εργασιακό νομοσχέδιο: Οι ανατροπές που φέρνει στην αγορά εργασίας

Ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, αλλά διατάξεις για την αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης από τους εργοδότες περιλαμβάνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.
Δυνατότητα 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, με προσαυξημένο κατά 40% ημερομίσθιο, μείωση της δοκιμαστικής περιόδου εργασίας σε 6 από 12 μήνες, με το δικαίωμα αποζημίωσης να παραμένει όμως εάν η απόλυση επέλθει μετά το 12μηνο.

Ρυθμίσεις θεμάτων διευθέτησης του χρόνου εργασίας, με τη σχετική διάταξη να απλοποιεί τη διαδικασία και να επιτρέπει τη διευθέτηση μετά από ατομική σύμβαση, χωρίς τελικά να αυξάνει τον χρόνο από 6 μήνες σε 12. Μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις που εισάγουν στη λειτουργία τους την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Παράλληλη απασχόληση
Συμβάσεις κατά παραγγελία
Βαρύτατα πρόστιμα 10.500€ / εργαζόμενο για την υποδηλωμένη εργασία
Δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών
Νόμιμη η 6η ημέρα με 40% προσαύξηση
Κίνητρα εφαρμογής ψηφιακής κάρτας
Βαρύτατα πρόστιμα
Παράδειγμα:

Α. Εργαζόμενος με 4ωρη εργασία και ωράριο 08.00 – 12.00

Αν σε έλεγχο βρεθεί να εργάζεται στις 18:00 => 10.500€ πρόστιμο
Β. Εργαζόμενος που εργάζεται και είναι δηλωμένος για Παρασκευή & Σάββατο επί 8 ώρες

Αν σε έλεγχο που θα γίνει την Τετάρτη, βρεθεί να εργάζεται => 10.500€ πρόστιμο
Δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών
Παράδειγμα:

Έστω εργοδότης συνάπτει μια σύμβαση για διάστημα 6 μηνών η οποία λήγει

Η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε Αορίστου Χρόνου
Αν όμως ο εργαζόμενος απολυθεί πριν συμπληρώσει 1 έτος, τότε η αποζημίωση είναι 0))
Νόμιμη η 6η μέρα με προσαύξηση 40%
Εργαζόμενος με 40ωρο από Δευτέρα έως Παρασκευή

Απασχολείται επιπλέον 8 ώρες το Σάββατο χωρίς επιπλέον ειδική άδεια
Θα πάρει 1 επιπλέον ημερομίσθιο με προσαύξηση 40% (αντί για 30%)

madata.gr