19 Ιουλίου, 2024

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πόσο φόρο θα πληρώσουν 735.000 φορολογούμενοι – Εξετάζονται διορθώσεις

Τα πάνω κάτω έρχονται το 2024 στο φορολογικό καθεστώς 735.000 ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων με την καθιέρωση ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και τη μείωση έως 50% του τέλους επιτηδεύματος που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Με το νέο σύστημα φορολόγησης κανένας ελεύθερος επαγγελματίας με δραστηριότητα από 6 χρόνια και πάνω και με εξαίρεση αγρότες και «μπλοκάκια» δεν μπορεί να δηλώνει φορολογητέο εισόδημα κάτω από 10.920 ευρώ.

Με ένα σύστημα προσαυξήσεων, το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα μπορεί να φτάσει ακόμα και στα 50.000 ευρώ.

Όσοι δηλώνουν πάνω από το ελάχιστο τεκμαρτό κερδίζουν μείωση του τέλους επιτηδεύματος στο μισό, όσοι επιμένουν να δηλώνουν χαμηλότερα, πάνε στο τεκμαρτό και έχουν μείωση τέλους επιτηδεύματος 25%.

Τι φόρους θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες
– 473.000 επαγγελματίες: Πρόσθετος φόρος 1.444 € (μ.ο.),

– 138.000 επαγγελματίες: Μείωση φόρου 560 € (μ.ο.),

– 124.000 επαγγελματίες: Αμετάβλητος φόρος.

Ετήσια ελάχιστη αμοιβή νέων επαγγελματιών

– 0 – 3 χρόνια εργασίας: Χωρίς ελάχιστη αμοιβή,

– 4 χρόνια εργασίας: 3.603 € (φόρος 324 €),

– 5 χρόνια εργασίας: 7.316 € (φόρος 658 €),

– 6 χρόνια εργασίας: 10.920 € (φόρος 1.102 €).

Ετήσια ελάχιστη αμοιβή παλαιών επαγγελματιών:

– 9 χρόνια εργασίας: 13.104 € (φόρος 1.582 €),

– 12 χρόνια εργασίας: 14.196 € (φόρος 1823 €),

– Αγρότες – «Μπλοκάκια»: Εξαιρούνται,

Μείωση τέλους επιτηδεύματος από 2024:

– Κατά 50%: Εισοδήματα υψηλότερα ελάχιστης αμοιβής,

– Κατά 25%: Εισοδήματα χαμηλότερα ελάχιστη αμοιβής,

Εξετάζονται διορθώσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται διορθώσεις:

– Μείωση προσαύξησης ελάχιστης αμοιβής ανάλογα έτη προϋπηρεσίας,

– Μείωση ελάχιστης αμοιβής σε άνω των 65 ετών,

– Επανεξέταση κριτηρίου του μισθολογικού κόστους.

madata.gr