30 Σεπτεμβρίου, 2023

e-ΕΦΚΑ: Μη διαθέσιμη η ηλεκτρονική υπηρεσία ΑΠΔ Δημοσίου από 1η έως 10 Σεπτεμβρίου

Μη διαθέσιμη από την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 έως την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00, θα είναι η διαδικτυακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ ΑΠΔ Δημοσίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτό θα συμβεί, προκειμένου να διεξαχθούν εργασίες μετάπτωσης εφαρμογών και δεδομένων στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.