13 Ιουλίου, 2024

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024

Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η τρίτη, για το τρέχον έτος ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας η Δημοτική Αρχή θα λογοδοτήσει για το έργο και τη δράση της απαντώντας σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων.

Στις 19:00 θα ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά η πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου:

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηρακλείου, (αίθουσα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ), τη Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 και ώρα 19:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και την αριθμ. 98 Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 8.182/26.01.2024 και ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

– Εξέταση της με αρ. πρωτ. 61.890/14-6-2024 ερωτήσεως της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με θέμα «Για την κατασκευή παιδικής χαράς για ΑμεΑ στο Ηράκλειο».
– Εξέταση του με αρ. πρωτ. 65.241/25-6-2024 αιτήματος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για «Ψήφισμα στήριξης και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τις ανανεώσεις συμβάσεων εργαζομένων στο Κδάπ και Κδάπ Μέα των Δήμων».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέταση των ενστάσεων – δηλώσεων
ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της Β ́ ανάρτησης της Β1 φάσης της
πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή «Καμίνια» – (απόφαση 323/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
2. Έγκριση θέσεων για τη Χωροθέτηση και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Αφορά την υποβολή πρότασης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, Κωδικοί Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ: 19.2.4.3_3» – (απόφαση 335/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την αποδοχή δωρεάς για την αγορά ακινήτων στη θέση Μπουγάδα Μετόχι και τη διόρθωση ΚΑ Εσόδων από 1328 (ΕΣΠΑ) σε 1322 (Π.Δ.Ε) σύμφωνα με το έγγραφο 4.442/2024 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (απόφαση 336/2024 Δημοτικής Επιτροπής) .
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την ενίσχυση Κ.Α. για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (απόφαση 337/2024 Δημοτικής Επιτροπής) .
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 για δράσεις του Τμήματος Κυκλοφορίας &
Συγκοινωνιών» (απόφαση 338/2024 Δημοτικής Επιτροπής) .
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την πληρωμή δικαστικών εξόδων (απόφαση 339/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για τη Βικελαία Δημοτική
Βιβλιοθήκη (απόφαση 340/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την πληρωμή ΠΟΕ της
ΔΗΚΕΗ (κατηργημένο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ηρακλείου) – (απόφαση 341/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 σχετικά με την κάλυψη δαπανών για
δράσεις Εθελοντισμού» (απόφαση 342/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για την προμήθεια γάλακτος δικαιούχων έτους 2024 υπηρεσιών Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 343/2024 Δημοτικής Επιτροπής) .
11. Κύρωση τμήματος οδού στον οικισμό «Αθανάτοι» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 344/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
12. Τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης επί της οδού Πεισάνδρου, μεταξύ των αξονοδιασταυρώσεων Κ931 – Κ907 στη Μ10/94 Πράξη Εφαρμογής, του τμήματος (ΙV), της Πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου» – (απόφαση 345/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
13. Έγκριση μελετών ανασχεδιασμού της συμβολής των οδών Παρασκευοπούλου, Ατλαντίδος, Ιερολοχιτών, Λευθεραίου, στην περιοχή Μασταμπά (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής 41/2024) – (απόφαση 346/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
14. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Λ. Κνωσσού και την οδό Λευτέρη Σκεπετζή προς εκτέλεση ιδιωτικού έργου ιδιοκτησίας κ. Μπριλάκη Ιωάννη, κ. Μιχελινάκη Γεωργίου και κ. Μαγαράκη Εμμ. (απόφαση 347/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
15. Έγκριση απομάκρυνσης δένδρου εντός του 8ου Δημοτικού Σχολείου και νέες φυτεύσεις (απόφαση 348 /2024 Δημοτικής Επιτροπής).
16. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου και νέες φυτεύσεις (απόφαση 349/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
17. Έγκριση Επικοινωνιακού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου και του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2024.
18. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
19. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών (αρ. πρωτ. 54.126/29-5-2024).
20. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών (αρ. πρωτ. 63.883/19-6-2024) .
21. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων Κ.Ο.Κ. (αρ. πρωτ. 62.455/17-6-2024) .
22. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. (αρ. πρωτ. 63.891/19-6-2024) .
23. Παράταση της με αρ. πρωτ. 59.990/28-6-2023 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. για την Υπηρεσία διακίνησης Επιστολικής Αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.
24. Λήψη απόφασης για την σύναψη συμβολαίου εκποίησης δημοτικής έκτασης κατεχόμενης από την κ. Γωνιανάκη Ευαγγελία.
25. Λήψη απόφασης για την σύναψη συμβολαίου εκποίησης δημοτικής έκτασης κατεχόμενης από τον κ. Κακουλάκη Ιωάννη.
26. Λήψη απόφασης για την σύναψη συμβολαίου εκποίησης δημοτικής έκτασης κατεχόμενης από την κ. Παπαμιχαήλ Γεωργία.
27. Έγκριση παράτασης του έργου «Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας του 1ου Κεντρικού Διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου που χρήζουν άμεσης κατεδάφισης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021».
28. Έγκριση παράτασης του έργου «Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου που χρήζουν άμεσης κατεδάφισης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021».
29. Παραχώρηση χρήσης περιορισμένης διάρκειας του Αθλητικού Κέντρου Φορτέτσας στην Περιφέρεια Κρήτης στις 05-7-2024.
30. Εξαίρεση των υπαλλήλων του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης του Δήμου Ηρακλείου από την πενθήμερη εργασία.
31. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών – Τμήμα 2» σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4412/2016.
32. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση νεωτερικού ανοίγματος στη Χανιόπορτα.
33. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου».
34. Χορήγηση παράτασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών περιοχή».
35. Χορήγηση 2ης παράτασης της 1ης επιμέρους (εκτελεστικής) σύμβασης της «Συμφωνίας – πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής» με τίτλο «Μελέτη ανέγερσης νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 28 της Π.Ε. Δημητρίου – Μπεντεβή».
36. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών για κοινόχρηστους χώρους».
37. Έγκριση παράτασης του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων».
38. Χορήγηση 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου "Διαμόρφωση – αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου".
39. Χορήγηση 4ης παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο "Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Μύρωνα του Δήμου Ηρακλείου".
40. Έγκριση διενέργειας φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση και περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου.
41. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου για το έτος 2024 – 2027.
42. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών που σχετίζονται με θέματα Ενέργειας του Δήμου Ηρακλείου» για το έτος 2024.
43. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για λειτουργία παραρτημάτων σε Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2024 – 2025.
44. Λήψη απόφασης για: 1. το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό 002.0330.11.0201034720 στην Τράπεζα EUROBANK 2. την τροποποίηση του άρθρου 8 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3. τον ορισμό νέας Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) και 4. τον ορισμό νέου Δικαιούχου & Συνδικαιούχου για το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
45. Έγκριση δημιουργίας νέων τραπεζικών λογαριασμών για τις ανάγκες υλοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου.
46. Ορισμός των πέντε (5) μελών – εκπροσώπων συλλόγων και εμπειρογνωμόνων δημοτών/δημοτισσών στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ηρακλείου.
47. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της δημόσιας σύμβασης προμήθειας υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5.244/2023 με τίτλο «Προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού για τη ΔΗ.Κ.Ε.Η. , ΤΜΗΜΑ 1/προμήθεια κλασσικού πιάνου με ουρά της υπ’ αρ. πρωτ. 3.780/26-9-2023 Διακήρυξης της ήδη κατηργημένης ΔΗ.Κ.Ε.Η.