21 Ιουνίου, 2024

Άσκοπη χρήση κόρνας: Πόσο είναι το πρόστιμο για την συνήθεια του Έλληνα οδηγού;

Μέχρι και 20 ευρώ μπορεί να κοστίσει μία άσκοπη κόρνα για όσους οδηγούς δεν το γνωρίζουν…

Η χρήση της κόρνας είναι ξεκάθαρη και τα περιθώρια εφαρμογής της είναι ξεκάθαρα στον Κ.Ο.Κ. σύμφωνα με το Άρθρο 37:

Η χρήση κόρνας επιτρέπεται μόνο:

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή δυστυχήματος.
Εκτός κατοικημένων περιοχών, κατά το προσπέρασμα, για να ειδοποιηθεί ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος, αν αυτό είναι απαραίτητο.
Όταν μεταφέρονται με οχήματα άτομα, τα οποία κινδυνεύουν ή έχουν άμεση ανάγκη ιατρικής βοήθειας.
Η χρήση των ηχητικών οργάνων πρέπει να μην παρατείνεται πέραν του απολύτως αναγκαίου χρόνου.
Οι οδηγοί αυτοκινήτων οχημάτων, μπορούν τη νύχτα, αντί ηχητικών προειδοποιήσεων να δίνουν τις φωτεινές προειδοποιήσεις, του Άρθρου 36 παρ. 4 του παρόντος Κώδικα.

Εάν γίνει χρήση της κόρνας σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τότε το πρόστιμο που βεβαιώνεται στον οδηγό είναι στα 20 ευρώ.

Στον υπόλοιπο πλανήτη, οι οδηγοί χρησιμοποιούν την κόρνα για να προλάβουν ή για να αποτρέψουν κάποιο ατύχημα.

Στην Ελλάδα ωστόσο οι οδηγοί, πατάνε κόρνα για να χαιρετήσουν, να την πουν σε έναν άλλο οδηγό, ή επειδή απλά έχει κίνηση υπάρχει μποτιλιάρισμα…