28 Μαΐου, 2022

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατά την συνεδρίαση της στις 5 Απριλίου

Υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη συνεδρίασε την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.
Η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά, σύμφωνα με τους όρους των εισηγήσεων των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ):
• «ΣΜΠΕ Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης»
• «ΣΜΠΕ Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) CΑPE THOLOS – Σύνθετης Τουριστικής Ανάπτυξης στο Λασίθι του φορέα “Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Α.Β. ΑΕ” στη θέση Χυλόφτες – Σχοινιάς – Θόλος Καβουσίου, Δήμου Ιεράπετρας»
Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά, σύμφωνα με τους όρους των εισηγήσεων των ακόλουθων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ):
• «Λειτουργία Υφιστάμενων γεωτρήσεων – δεξαμενών – αντλιοστασίων – δικτύου άρδευσης, ιδιοκτησίας του ΤΟΕΒ Α΄ Ζώνης Μεσαράς»
• «Λιμενίσκος Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά, εντός περιοχής δικτύου Natura 2000, με φορέα έργου το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων»
• «Λιμενίσκος Σούγιας Δήμου Καντάνου – Σελίνου, εντός περιοχής δικτύου Natura 2000, με φορέα έργου το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων»
• «Λιμενίσκος Κουντούρας, Δήμου Καντάνου – Σελίνου, εντός περιοχής δικτύου Natura 2000, με φορέα έργου το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων»
• «Κομβικός σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «WIND Hellas κινητές τηλεπικοινωνίες AEBE» με κωδική ονομασία “ΡΟΔΙΑ 1200506” που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση Αργουλίδα ΔΕ Γαζίου, Δήμου Μαλεβιζίου»
Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή γνωμοδότησης επί του θέματος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Γραμμή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 150 KV, Υ/Σ Σπηλίου – Υ/Σ Μοιρών, με φορέα έργου τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)», προς παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων.

kritipress.gr